COLLECTIEF VERZEKERD

Dankzij de cao kunnen voetballers aanspraak maken op een collectieve ongevallen- en een revalidatieverzekering. Dit zijn verplichte verzekeringen voor de spelers.

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

Alle spelers in de Nederlandse competitie hebben via hun club een ongevallenverzekering afgesloten. Deze collectieve ongevallenverzekering is onderdeel van de CAO voor Contractspelers.

De werkgevers zijn verplicht ten minste gebruik te maken van de in het kader van de CAO afgesloten collectieve ongevallenverzekering voor de spelers. Het standaard-pakket biedt een dekking van maximaal 175.000,- bij blijvende invaliditeit en overlijden. De premie voor de collectieve ongevallenverzekering komt voor rekening van de speler.

Telefoon VVCS: (023) 55 46 930
Telefoon Proprof: (0345) 851 432

COLLECTIEVE REVALIDATIEVERZEKERING

Jouw werkgever heeft ook een collectieve revalidatieverzekering voor jou geregeld. Deze verzekering is bedoeld voor contractspelers die te maken krijgen met een ernstige blessure en intensieve revalidatie. De clubarts dient dan een behandelplan in. De revalidatiebehandeling dient bij voorkeur plaats te vinden bij het Sportmedisch Centrum van de KNVB in Zeist of een ander gespecialiseerd Medisch Revalidatiecentrum voor Topsporters.

De werkgevers zijn verplicht ten minste gebruik te maken van de in het kader van de CAO afgesloten collectieve revalidatieverzekering voor de spelers. Het pakket biedt een dekking van maximaal €10.000,- bij revalidatie per speler per seizoen. De premie voor de collectieve revalidatieverzekering komt voor rekening van de werkgever.

Telefoon VVCS: (023) 55 46 930
Telefoon Proprof: (0345) 851 432