SCHULDHULPVERLENING

Goede schuldhulpverlening bestaat uit twee componenten, te weten het daadwerkelijk regelen van de schulden, en het aanpakken van de oorzaken welke tot de schuldpositie hebben geleid. Een goed eindresultaat, zeker om te voorkomen dat opnieuw schulden worden opgebouwd, is slechts mogelijk als beide componenten voldoende aandacht krijgen. Dat zal voor een ieder anders zijn, waardoor er een op de persoon afgestemd behandelingsplan wordt gemaakt. Er is derhalve sprake van maatwerk. Uitgangspunt blijft dat wij de handvatten aanrijken, maar dat je het uiteindelijk zelf moet oplossen.

Schuldhulpverlening draait niet alleen om het regelen van de schulden. Iemand met financiële problemen wordt vaak geconfronteerd met andere problemen. Het oplopen van de schulden kan uitmonden in het slechter functioneren op het werk en in relatieproblemen. Voorkomen moet worden dat de schuldenaar in een neerwaartse spiraal komt. Hoe is de problematiek ontstaan en op welke wijze moet die in de toekomst worden voorkomen, zijn vragen waar het antwoord op gezocht moet worden. Er is er slechts één die kan voorkomen dat nieuwe schulden worden gemaakt, en dat is de schuldenaar zelf. De schuldhulpverlening is er dan ook op gericht dat de schuldenaar zelf weer de regie gaat voeren, en ervaart wat hij zelf aan zijn situatie kan veranderen.

Voor meer info kun je contact opnemen met VVCS of ProProf

Stichting Schuldhulpverlening VVCS
Louis Everard
Ad Dieben
Marry van Koot
Tel: [023] 55 46 960 

Schuldhulpverlening ProProf
Ko Andriessen
[0345] 851 432 / info@proprof.nl